Są chwile, kiedy to moja dusza zostaje skradziona. 

In moments such as these, that's my soul is the one stolen.

Lasek Marceliński / Marcelin Forrest
Poznań, Poland 2016

Lasek Marceliński / Marcelin Forrest
Poznań, Poland 2016

Lasek Marceliński / Marcelin Forrest
Poznań, Poland 2016 

Lasek Marceliński / Marcelin Forrest
Poznań, Poland 2017 

Lasek Marceliński / Marcelin Forrest
Poznań, Poland 2017 

Lasek Marceliński / Marcelin Forrest
Poznań, Poland 2017 

Lasek Marceliński / Marcelin Forrest
Poznań, Poland 2017 

Lasek Marceliński / Marcelin Forrest
Poznań, Poland 2017 

Płatki śniegu na szybie samochodu / Snowflakes on the car window
Poland 2017 

Ostrokrzew po pierwszych przymrozkach / Frosted holly
Poznań, Poland 2016 

Kropla deszczu na gałązce / Raindrop on branch
Poland 2016

Norweskie Wodospady Latem /  Summertime waterfall in Norway
gudvangen, norway 2014 

Zachód słońca odbija się w lusterku samochodowym  / Sunset  on the highway, reflected in car mirror
2017 

Inne projekty