Urbex ("Urban exploration") oznacza eksplorację miejsc, które zostały stworzone przez człowieka, a obecnie są opuszczone i trudno dostępne. Celem nie jest dewastacja, tylko dokumentacja. Dlatego żadne z moich zdjęć nie jest aranżowane w jakikolwiek sposób, ani poddane retuszowi podczas obróbki.
Urbex - Urban exploration is the exploration of man-made structures, usually abandoned infrastructure - buildings, factories, amusement parks. According to the rule "take only pictures, leave only footsteps" place visited should be left intact. For me this rule includes also the process of taking pictures - none of my photos is arranged or retouched in any way. 

Opuszczony dom w norwegii, 2014 / abandoned house in norway, 2014

Inne projekty